0649 897 981 

        Probleem met de overheid?

contact

tarieven

voorwaarden

over Ratio Recht

publicaties

 

 

 

Juridisch advies aan sociale verhuurders

Mr. dr. Caroline Raat is gepromoveerd op het terrein van woningcorporaties en heeft gewerkt als beleidsmedewerker volkshuisvesting. Ook is zij lid van een regionale klachtencommissie voor sociale verhuurders en lid van de bezwarencommissie van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting. Van oudsher hebben woningcorporaties veel contact met overheden. Deze laatste houden toezicht en maken verordeningen die de woningcorporaties uitvoeren. Daarnaast overleggen zij met woningcorporaties over nieuwbouwprojecten, sloop, wijkbeheer en over volkshuisvestingsbeleid. Het is daarom van het grootste belang dat woningcorporaties een goede relatie met de overheid hebben. Hun directe gesprekspartner is vaak de gemeente waar zij actief zijn.

Huisvestingsverordeningen, huisvestingsconvenanten of mandaten aan corporaties zijn niet altijd even eenduidig. Daarom kan een nadere toelichting van een onafhankelijke deskundige nodig zijn. Dit geldt ook voor de regels over urgentie. Het kan helaas ook voorkomen dat een gemeente of een andere overheid een voor de woningcorporatie nadelig besluit neemt. Ook dan is het van belang dat deze een juridisch adviseur inschakelt die is gespecialiseerd in het bestuursrecht en het huisvestingsrecht en die de wereld van de overheid en de sociale verhuurders goed kent.

Ratio Recht behandelt in beginsel geen zaken die met de WABO of de Wro te maken hebben.

     Neem contact op