0649 897 981 

        Probleem met de overheid?

contact

tarieven

voorwaarden

over Ratio Recht

publicaties

 

 

 

Juridisch advies aan ambtenaren

Medewerkers van overheidsinstellingen hebben meestal een ambtelijke aanstelling. Deze is niet helemaal vergelijkbaar met een normale arbeidsovereenkomst in het bedrijfsleven. Voor ambtenaren gelden vaak speciale regels, die in wetten, regelingen en CAO’s zijn vastgelegd. Net als bij alle werkgevers komen ook bij de overheid arbeidsgeschillen voor, die volgens bestuursrechtelijke procedures worden beslecht. Ratio Recht kan u bij deze geschillen helpen door het opstellen van brieven, bezwaar- en beroepschriften of door te bemiddelen met de werkgever.

Mr. dr. Caroline Raat publiceert veel over klokkenluiders. Mocht u niet zeker weten wat u moet doen, dan kunt u ook vrijblijvend bellen met het Adviespunt Klokkenluiders. Neem niet te snel contact op met de media.

Voor deze zaken kunnen ambtenaren bij Ratio Recht terecht:

  • Vrijheid van meningsuiting van ambtenaren;

  • Klokkenluiden;

  • Ongewenste omgangsvormen en discriminatie bij ambtenaren;

  • Vragen over privacy van ambtenaren op het werk;

  • Ontslagzaken, disciplinaire maatregelen (overplaatsing, korting op salaris etc.) m.b.t. ambtenaren;

  • Functiewaardering van ambtenaren;

  • Reorganisatie- en fusieproblemen van ambtenaren (passendheid van functies etc.).

     Neem contact op