Ratio Recht bestuursrechtelijk advies

Voor particulieren en bedrijven

Interesse? Stuur een mail!

 

Ratio Recht is het bedrijf van mr. dr. C. (Caroline) Raat. Het bestaat sinds 2006. Caroline Raat heeft in die tijd al veel klanten kunnen helpen, onder meer in bezwaar- en beroepszaken, maar ook in onderhandelingen en bemiddelingen. Caroline Raat  heeft aan diverse universiteiten gewerkt als docent/onderzoeker en is sinds 2006 zelfstandig ondernemer. Zij is o.m oprichter van het Platform onafhankelijke onderzoekers. Verder werkt zij als auteur voor Kluwer, Sdu en Berghauser Pont. Ook is zij Geregistreerd Docent op het gebied van Wob, privacyrecht, behoorlijk bestuur en bestuursprocesrecht.

Tarieven

Algemene voorwaarden

Boeken in de handel: 

Gids openbaarheid van bestuur, van Wob naar Wet open overheid

Mensen met macht

In bezwaar

Lees mijn blogs:

Zo weinig mogelijk openbaar in coronatijd

Mag de rechtspraak meer dan anderen?

 

De ‘lastige-mensenaanpak’: schending van het benadelingsverbod

Rechtbank gebruikt oud wetboek

Recht op privacy in rechtspraak