De ‘lastige-mensenaanpak’: schending van het benadelingsverbod

De ‘lastige-mensenaanpak’ als schending van het benadelingsverbod Op 1 mei 2019 maakte het Huis voor Klokkenluiders zijn eerste twee onderzoeksrapporten openbaar. Beide gingen over de vraag of de melder was benadeeld door zijn werkgever als gevolg van de melding. De bespreking van de juridische implicaties van de keuze om een … Meer lezen over De ‘lastige-mensenaanpak’: schending van het benadelingsverbod