Prijsvraag: waar staat dit klokkenluidersbankje?

Foto: Caroline Raat

De eerste tien personen die raden waar dit bankje staat, krijgen een uur kostenloos mondeling consult over het (wel of niet) melden van een misstand.

Meld in je mail de plaats waar dit bankje staat!